MCOrdet motorsykkel beskriver et motordrevet kjøretøy med to hjul. Motorene kan både være forbrenningsmotorer og elektriske motorer.

Noen motorsykler kan også ha tre eller fire hjul, men disse kalles ofte ATV. I mange land er motorsykkelen et billig og effektivt alternativ til biler, og i de tettest befolkede storbyene kommer man som regel lettere fram med motorsykkel enn med bil.

Motorsykkelen startet sin historie i 1885. Den første motorsykkelen ble laget av de tyske oppfinnerne Gottlieb Daimler og Wilhelm Maybad i Stuttgart. Dette var mer en motorisert sykkel, som ble kalt Reitwagen (“ridebil”). Den første kommersielle motorsykkelen kom ikke på markedet før i 1894, og solgte bare i noen hundre eksemplarer.

Det var ikke før på starten av 1900-tallet at motorsykkelen slo an blant folket. I 1907 kom også den første V-twin-motoren, som hadde høy effekt og lavt støynivå. Dette er fortsatt den mest populære motortypen til såkalte cruisere og choppere (spesialbygde motorsykler).

Andelen av befolkningen som har en motorsykkel har økt sterkt de siste to tiårene. Fler og fler får øynene opp for motorsykler, både som en hobby og som et fremkomstmiddel. Det er en grønnere måte å komme seg rundt på enn biler, og det er en flott måte å feriere på. Antall ulykker har også gått kraftig ned.

I dag blir de fleste motorsykler produsert i Japan, av produsentene Honda, Suzukin, Kawasaki og Yamaha. Men amerikanske Harley-Davidson selger også bra. Det selges flest motorsykler med små motorer, ettersom disse brukes som framkostmiddel i mange land.