MCI Norge er motorsykkelen både et transportmiddel og en hobby. I motsetning til i mange land, der motorsykkelen bare ses på som et framkomstmiddel, er det mange i Norge som eier en motorsykkel bare for moro skyld.

Motorsykkeleiere er like ulike som alle andre. Det finnes både yngre og eldre, kvinner og menn som kjører motorsykkel. Noen er medlemmer av motorsykkelklubber, andre mekker på motorsykkelen på egen hånd. Mange liker også veteransykler. Noen liker å sette i stand de gamle syklene og kjøre rundt med dem, andre har dem bare stående som del av sin samling.

Det er både morsomt og lærerikt å mekke på sin egen sykkel. Da får man en større forståelse for hvordan sykkelen virker, og man kan reparere småfeil på egen hånd, uten å kontakte et verksted. I USA, og til dels også i andre land, er det populært å bygge om syklene og gjøre dem personlige.

I tillegg til at man kan mekke på sykkelen alene eller sammen med andre, kan man også konkurrere med motorsykkel, eller man kan kjøpe en sykkel til rekreasjonsbruk. Motorsykkelen er et fint framkostmiddel enten man skal til byen eller på ferietur.